BioVo

category:

medical, tutorial&explain

הסרט שכאן מצטרף לשורה ארוכה של סרטי הדרכה רפואיים שהפקנו. כדי להנגיש את אופן השימוש במוצר בצורה ברורה ופשוטה בחרנו לצלם את הסיטואציה של חדר האישפוז, בצורה סטרילית. צילמנו באולפן על רקע לבן, ולמעשה ביטלנו את כל "רעשי הרקע" שיכלו לעלות בצילומים בחדר אישפוז. מיקדנו את תשומת הלב של הצופה רק באינפורמציה הרלוונטית. כך, שלב אחר שלב הסרט מוביל את הצופה ומעביר את כל המידע הרלוונטי. הסרט משמש את החברה ככלי הסברתי ללקוחותיה, אבל אנחנו לא פספסנו את ההזדמנות להעניק לסרט נפח תדמיתי, וחזות שמשדרת את ערכי המוצר.

like what you see? spread the news